Αρχείο Προκηρύξεων

Αρχείο Προκηρύξεων

Προκηρύξεις

Ένταξη 38 ιδιωτικών έργων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι εκδόθηκε, από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απόφαση Ένταξης για 38 ιδιωτικά έργα που επελέγησαν από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 8.542.809,10 € και η αναλογούσα ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη) σε 4.882.079,94 €.

Θα ακολουθήσει, από την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., η υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης των έργων με τους δικαιούχους.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση Ένταξης:

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER - 39 έργα προς ένταξη προϋπολογισμού 8.678.243,26 €

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 1.825.568,49 € επί του αρχικού ποσού 3.131.000,00 € της 1ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης:

Διαβάστε περισσότερα: Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER - 39 έργα προς ένταξη...

Υποβολή 81 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 22,5 εκ. €

Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία την 15/11/2019, κατατέθηκαν 81 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 22.483.835,42 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 13.424.168,45 €.

Διαβάστε περισσότερα: Υποβολή 81 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 22,5 εκ. €

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 1/30-06-2020 απόφασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις (Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»). Τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης απεστάλησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε τον προβλεπόμενο δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα.

Διαβάστε περισσότερα: Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων

ΝΕΑ παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER/CLLD για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης από 31/10/2019 σε 15/11/2019.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.