Αρχείο Προκυρήξεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27/11/2020 η διαδικασία υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Η Πρόσκληση αφορά στην Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Υπεβλήθησαν 4 προτάσεις, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.408.429,20 €, ενώ η διατεθείσα Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανήλθε σε 710.203,00 €.
Οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν σε:
•    ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
•    κατασκευή και αναβάθμιση δημόσιου χαρακτήρα υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.