Αρχείο Προκυρήξεων

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

alieiasΠροσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προτάσεων (πράξεων) που υπεβλήθησαν  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για έργα δημοσίου χαρακτήρα, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατέθηκε με την Πρόσκληση ανήλθε σε 710.203,00 € και υπεβλήθησαν 4 προτάσεις, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.408.429,20 €.

Σύμφωνα με τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, προτείνονται προς ένταξη 3 προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.142.201,20 €, καθώς στην Πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα ένταξης πράξεων έως το 165 % της διατεθείσας Δημόσιας Δαπάνης.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.