Αρχείο Προκυρήξεων

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, μετά και την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους (κατά την οποία δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις) ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων (πράξεων) που υπεβλήθησαν  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για έργα δημοσίου χαρακτήρα, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Σύμφωνα με τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, προτείνονται προς ένταξη 3 προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.142.201,20 €.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.