Αρχείο Προκυρήξεων

Επικαιροποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα

alieiasΕπικαιροποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για υποβολή προτάσεων έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α

 

 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ενημερώνει σχετικά με την επικαιροποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων (πράξεων) που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ για έργα δημοσίου χαρακτήρα, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, λόγω απόσυρσης προτεινόμενης πράξης.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, προτείνονται προς ένταξη 3 προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 792.201,20 €.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο επικαιροποιημένος Οριστικός Πίνακας Κατάταξης:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.