Αρχείο Προκυρήξεων

Ένταξη πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

alieias

Ένταξη τριών (3) πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα, με υπερδέσμευση 111%, στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 

 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ένταξη τριών (3) πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

Οι πράξεις που εντάσσονται είναι οι εξής:

  • «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)», με Κωδικό πράξης 5074969
  • «Κατασκευή Αθλητικών Υποδομών και Παιδικής Χαράς στην Κοινότητα Κάτω Αχαΐας», με Κωδικό πράξης 5075078
  • «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλειας», με Κωδικό πράξης 5074786

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 792.201,20 € και ανέρχεται στο 111 % της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι σχετικές Αποφάσεις ένταξης:

Απόφαση ένταξης 5074969

Απόφαση ένταξης 5075078

Απόφαση ένταξης 5074786

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.