Βιολογικό Τραπέζι ΝΔ Ελλάδος

Το Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Στο Διατοπικό Σχέδιο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας», συμμετέχουν επτά (7) Αναπτυξιακές Εταιρείες - Ομάδες Τοπικής Δράσης της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, οι οποίες υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER 2007-2013.

Εταιρικό Σχήμα:

Νο

ΕΤΑΙΡΟΣ (ΟΤΔ)

1

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

3

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

4

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

6

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

7

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Το Διατοπικό Σχέδιο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας» αφορά την ανάδειξη και προβολή των βιολογικών προϊόντων στον γεωγραφικό χώρο της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας το βιολογικό τραπέζι, προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την ηθική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και δημιουργώντας δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα με τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Α1. Εκπόνηση 7 επιμέρους μελετών για την: α) καταγραφή των βιολογικών προϊόντων των συμμετεχουσών περιοχών β) ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κατά τη χρήση βιολογικών προϊόντων γ) σύνδεση βιολογικών προϊόντων με πολιτισμικό & τουριστικό τομέα δ) διαμόρφωση "οδικού χάρτη βιολογικών προϊόντων Νοτιοδυτικής Ελλάδας ε) marketing βιολογικών προϊόντων". Δημιουργία 1 κοινού Οδηγού Marketing για την ανάδειξη των βιολογικών προϊόντων

Α2. Έκδοση και εκτύπωση εντύπου γαστρονομικής παράδοσης / χάρτης

Α.2.1. Φωτογραφίες

Β1. Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας

Β2. Δικτύωση αγροτικού - τουριστικού τομέα

Β3. Φεστιβάλ εκδηλώσεων: Τοπικές Εκδηλώσεις και Τελική Εκδήλωση

Β4. Δημιουργία παιδικού παραμυθιού

Γ. Δράσεις διοίκησης του σχεδίου

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων ποιότητας και υψηλής οικολογικής αξίας. Η υποστήριξη και ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής είναι μια πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση. Η βιολογική παραγωγή είναι ταυτόχρονα μια πρακτική παραγωγής αγροτικών προϊόντων και μια ιδεολογική προσέγγιση για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και την ανάδειξη της ηθικής διατροφικής αλυσίδας. Βασικός στόχος του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας είναι η αναγνώριση της βιολογικής παραγωγής ως πολιτισμικό στοιχείο των τοπικών κοινωνιών, το οποίο συνεισφέρει στην ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών και συνδέεται άμεσα με τον τουριστικό τομέα.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το θέμα της διατοπικής συνεργασίας αφορά την ανάδειξη και προβολή των βιολογικών προϊόντων στις περιοχές παρέμβασης των συμμετεχουσών εταιρειών, δημιουργώντας το βιολογικό τραπέζι, προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την οικολογική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και δημιουργώντας δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα με τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του σχεδίου συνεργασίας αναμένονται να είναι συνολικά τα ακόλουθα:

§ ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης μέσω της προβολής της διαδρομής των προϊόντων στο χρόνο σε συνάρτηση με την περιοχή που καλλιεργούνται καθώς και των τοπικών παραδοσιακών συνταγών στο έντυπο γαστρονομικής παράδοσης.

§ αύξηση της διάθεσης στην αγορά των βιολογικών προϊόντων. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου προβλέπονται δράσεις και ενέργειες που προβάλουν τα βιολογικά προϊόντα και επιδιώκεται να δοθούν κίνητρα σε παραγωγούς προς την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων.

§ βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας των τουριστικών μονάδων καθώς η κατανάλωση βιολογικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων που παράγονται χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών συστατικών, είναι μία δραστηριότητα που αποσκοπεί να δώσει στον καταναλωτή υγιεινά προϊόντα και να προστατεύσει το περιβάλλον από τη χρήση χημικών ουσιών.

§ βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος καθώς το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη σύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας της διατροφικής αλυσίδας προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την οικολογική διάσταση του θέματος

§ αύξηση της τουριστικής κίνησης καθώς το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν το οποίο θα επιφέρει αύξηση της τουριστικής κίνησης

§ βελτίωση της συνεργασίας αγροτικού με τουριστικό τομέα, καθώς θα με την υλοποίηση της δράσης Β.2 δικτύωση αγροτικού - τουριστικού τομέα θα πραγματοποιηθούν 5 εργαστήρια στις συμμετέχουσες ΟΤΔ, τα οποία θα συμβάλλουν και θα προωθήσουν την δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευσή των βιολογικών προϊόντων στις μονάδες διανυκτέρευσης και εστίασης και να αξιοποιηθούν από αυτές.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER, Άξονας 4 του ΠΑΑ, Υπομέτρο 421α «Διατοπική Συνεργασία» με τίτλο «Το Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.