ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέες πληρωμές (65.844,29 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 24.484,20 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0470101 (ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΨΑΡΟΚΑΝΤΙΝΑΣ) και β. ύψους δημόσιας δαπάνης 41.360,09 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0469890 (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) και έχουν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΕΠΑλΘ).

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛΘ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με έναν/μία Οικονομολόγο

Νέες πληρωμές (49.054,40 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 20.265,00 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0470101 (ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΨΑΡΟΚΑΝΤΙΝΑΣ) και β. ύψους δημόσιας δαπάνης 26.789,40 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0467803 (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) και έχουν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΕΠΑλΘ).

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛΘ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕL

Πληρωμή (45.942,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας (ΕΠΑλΘ 2014-2020)

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 27/10/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 45.942,00 € για το Υποέργο 1 «Συστήματα αυτόματης παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων», της Πράξης με τίτλο «ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Natura 2000/ GR 2320006)», η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛΘ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕL

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει ότι προέβη στην τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Οι πράξεις που τροποποιούνται είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER...

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.