ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00 €, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30/06/2025.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:             29/05/2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:                 07/08/2023 και ώρα 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη 2η Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της 2ης Πρόσκλησης που ακολουθούν.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 19.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (τεχνική FLY FISHING)

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους» και σε συνεργασία με τον επιστημονικό διακρατικό συνεργάτη της, διοργανώνει ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (τεχνική FLY FISHING), σε  μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12 – 14 ετών.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (τεχνική FLY FISHING)

Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει εγκρίνει σε δεκαοχτώ Αναπτυξιακές Εταιρείες - Ομάδες Τοπικής Δράσης μεταξύ των οποίων και την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., την υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός» στην Ελλάδα, με διάρκεια υλοποίησης εντός του έτους 2023. Τον συντονισμό του σχεδίου έχει η  Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα: Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός»

Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει εγκρίνει σε δεκαοχτώ Αναπτυξιακές Εταιρείες - Ομάδες Τοπικής Δράσης μεταξύ των οποίων και την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., την υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός» στην Ελλάδα, με διάρκεια υλοποίησης εντός του έτους 2023. Τον συντονισμό του σχεδίου έχει η  Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα: Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός»

Πληρωμή (40.713,16 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας (ΕΠΑλΘ 2014-2020)

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 3/4/2023, τη 2η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 40.713,16 €, για την Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛΘ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕL

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.