ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Smart Rural 21

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Συμμετοχής Κοινοτήτων στο έργο Προπαρασκευαστική Δράση για τις Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές του 21ου αιώνα (‘SmartRural21’ project), υπέβαλε πιλοτικά πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα η περιοχή των Καλαβρύτων, για δράσεις που αφορούν τη στήριξη των τομέων της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας – καινοτομίας, της εκπαίδευσης - κατάρτισης και του τουρισμού.

 

        Το έργο «Smart Rural 21», διάρκειας 2,5 ετών, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) με γενικό στόχο να προωθήσει και να εμπνεύσει τις αγροτικές περιοχές, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) σε όλη την Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι να υποστηρίξουν μελλοντικές παρεμβάσεις στην υπάρχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική σχετικά με τα «έξυπνα χωριά».        

        Τα έξυπνα χωριά είναι τοπικές κοινότητες/οικισμοί σε αγροτικές περιοχές οι οποίες χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να βελτιώσουν την ζωτικότητα/ανθεκτικότητα/ ποιότητα ζωής τους, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και ευκαιρίες. Στηρίζονται στην συμμετοχική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής τους για τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και/ή περιβαλλοντικών τους συνθηκών, ιδίως μέσω της αξιοποίησης/δημιουργίας/χρήσης/αναζήτησης λύσεων που προσφέρονται από ψηφιακές τεχνολογίες.

        Τα έξυπνα χωριά επωφελούνται από την συνεργασία και συμμαχίες με άλλες κοινότητες και δρώντες παράγοντες σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Η έναρξη και εφαρμογή στρατηγικών Smart Villages μπορεί να βασιστεί σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

        Σε όλη την Ευρώπη θα επιλεγούν 17 κοινότητες για να λάβουν καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη μέσω του έργου. Έχουν ήδη επιλέγει 5, σε Ιρλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2020 θα επιλεγούν και οι υπόλοιπες 12.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.