ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει εγκρίνει σε δεκαοχτώ Αναπτυξιακές Εταιρείες - Ομάδες Τοπικής Δράσης μεταξύ των οποίων και την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., την υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός» στην Ελλάδα, με διάρκεια υλοποίησης εντός του έτους 2023. Τον συντονισμό του σχεδίου έχει η  Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου, η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς της περιοχής της Αχαϊας, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τον αλιευτικό τουρισμό, ενώ θα αναδειχθούν και τόποι που αποτελούν ιδιαίτερα σημεία επίσκεψης για την ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού στις περιοχές των Δήμων: Αιγιαλείας, Πατρέων και Δυτ. Αχαϊας. 

AT1

Οι θαλάσσιες διαδρομές από το σκάφος, σε συνεργασία με τους παράκτιους αλιείς, θα αποτυπώσουν το φυσικό περιβάλλον, τοπία  και θαλάσσια πανίδα (δελφίνια, χελώνες, κλπ) καθώς και τις μεθόδους  αλιείας και τα αλιεύματα, καθώς στοχεύει να αποτυπώσει με πληρότητα την αυθεντική βιωματική εμπειρία μίας ημέρας σε ένα αλιευτικό σκάφος κάνοντας αλιευτικό τουρισμό.

Παράλληλα, θα γίνει καταγραφή στοιχείων της αλιευτικής παράδοσης σε σχέση με τη  γαστρονομία  - πρώτες ύλες, συνταγές, βίντεο και φωτογραφίες παρασκευής-, μύθοι και παραδόσεις, θαλάσσια θηλαστικά, αλιευτικά εργαλεία και μέθοδοι αλιείας, εποχικότητα αλιευμάτων και άλλα. 

Η συνεργασία και επικοινωνία αφορά τους αλιευτικούς συλλόγους και αλιείς της Αχαϊας. Στην επικοινωνία ενημέρωση και συνεργασία αναπτύσσεται με την Δ/νση Αλιείας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και τα Λιμεναρχεία της περιοχής. 

AT2

Στις συναντήσεις θα διακινείται ερωτηματολόγιο προς τους αλιείς, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό καθώς και προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της παράκτιας αλιείας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα καταγραφεί το ενδιαφέρον για την επικείμενη επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών με αλιείς που ασκούν αλιευτικό τουρισμό σε περιοχές της Ιταλίας για περισσότερα από είκοσι έτη. 

Επιπλέον η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. θα συμμετάσχει από τις 8-10 Μαΐου - με τις υπόλοιπες Αναπτυξιακές εταιρείες - σε συνάντηση στην Ολυμπία και στην Κεφαλλονιά, η οποία διοργανώνεται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με τον νεοσύστατο Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Αλιευτικού Τουρισμού. 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛΘ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕL

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ