ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αλιευτικών Περιοχών (FARNET)

FARNET1

Τη Δευτέρα 22.02.21 οργανώθηκε διαδικτυακό σεμινάριο από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αλιευτικών Περιοχών (FARNET) με τη συμμετοχή της Διαχειριστικής Αρχής Αλιείας (ΜΑ), των ΟΤΔ Αλιείας (FLAGs) - Ελλάδας και Κύπρου - καθώς και εκπροσώπων από τη DG Mare.

Στο εν λόγω σεμινάριο, έγιναν παρουσιάσεις από την Μονάδα Στήριξης του FARNET (FSU), όπως και παρουσίαση από τη DG Mare σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη στρατηγική Farm to Fork και βασικές διαφορές στη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ της παρούσας περιόδου χρηματοδότησης 2014-2020 και της μελλοντικής 2021-2027.  Ακόμη, παρουσιάστηκαν παραδείγματα έργων (καλές πρακτικές) τα οποία έχουν τη συμμετοχή του αλιευτικού τομέα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, και την επίτευξη του μέγιστου αντικτύπου, των εκάστοτε περιοχών παρέμβασης.

FARNET2

Στόχος της διοργάνωσης ήταν, η δημιουργία μιας συμμετοχικής διαδικασίας στο σχεδιασμό του προγράμματος  της επόμενης προγραμματικής περιόδου, όπως επίσης και η ανταλλαγή εμπειριών – υποστήριξη κατά την υλοποίηση έργων της τρέχουσας περιόδου.

Από την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχαν οι: κα. Ηρώ Τσιμπρή (Γεν. Δ/ντρια – Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020), με τα στελέχη  της εταιρείας: κο. Παναγιώτη Μπουτόπουλο (Γεωπόνο) και κα. Κωνσταντίνα Χαραλαμποπούλου (Οικονομολόγο).

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.