Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, το οποίο μετά την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει νόμος του Κράτους.

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου:

“Ελλάδα 2.0”