ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WWF ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Το WWF, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επιτάχυνσης της χρήσης της διαθέσιμης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο,

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΛΙΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν αρχικό κεφάλαιο και τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ, να υποβάλουν προτάσεις έργου προκειμένου να τους παρασχεθεί από το WWF:

  • αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ), το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγχρηματοδότηση (κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής) για την υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΤΘΑ),

              ΚΑΙ

  • τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ.

 

Η επιχορήγηση προορίζεται για αλιείς που δεσμεύονται να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης στις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το ΕΤΘΑ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

15 Μαΐου 2021, ώρα 12:00 μ.μ..

 

Ακολουθούν το αναλυτικό ενημερωτικό υλικό, καθώς και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ για την υποβολή:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (τηλ.: 2610-243042).

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.