ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2ήμερη Εκδήλωση: «RAISINg AWARENESS @ Πριμαρόλια - Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας»

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 2021, το διάστημα μεταξύ  25 Σεπτεμβρίου - 03 Οκτωβρίου στο Αίγιο, η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε διοργανώνει 2ήμερη εκδήλωση με τίτλο: «RAISINg AWARENESS @ Πριμαρόλια - Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας».

Η 2ήμερη εκδήλωση αφορά:

Α. Συνεδριακή ενότητα με θέμα:

«Η μαύρη σταφίδα σήμερα - ανάπτυξη - άϋλη πολιτιστική κληρονομιά»,

Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 18:00,

και

Β. Εκδήλωση παρουσίασης του έργου Προφορική Ιστορία (ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ), Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 19:00

Χώρος και αίθουσα: ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ / ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΙΓΙΟ

H 2ήμερη εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Πριμαρόλια - Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)», του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020, που υλοποιείται στην Π.Ε. Αχαΐας, από́ την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Περισσότερα σχετικά με το συνέδριο του Σαββάτου, δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primarolia.com/project/corinthian_currant_conference/

και για την εκδήλωση της Κυριακής:

https://primarolia.com/festival/programme_2021/  

Πληροφορίες: ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250.01 – Καλάβρυτα, Τηλ. +30.2692024442/3, Φαξ. +30.2692024333. Υπ/μα: Πατρέως 16, 262.21 – Πάτρα, Τηλ. +30.2610243042.

Ιστοσελίδα: www.achaiasa.gr 

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ