Χρηματοδοτικά Στοιχεία

LEADER II - Χρηματοδοτικά Στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Κ.Π. LEADER II για το Ν. Αχαΐας ανήλθε σε 1.783.939.862 δρχ. ( 5.235.334 €). Η Δημόσια Δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.190.279.889 ( 3.493.119 €) και οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων, φαίνονται παρακάτω:

 

Πηγή χρηματοδότησης

Ποσό (σε δρχ.)

Ποσοστό % επί του συνολικού κόστους

Συνολικό κόστος (επιλέξιμο)

1.783.939.862

100%

Δημόσια Δαπάνη

1.190.279.889

66,70%

Κοινοτική Συμμετοχή

961.063.889

53,80%

ΕΓΤΠΕ-Π

757.639.999

42,50%

ΕΤΠΑ

175.423.890

9,80%

ΕΚΤ

28.000.000

1,50%

Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας)

229.216.000

12,90%

Ίδια Συμμετοχή

593.659.973

33,30%

Στο πρόγραμμα LEADER II εντάχθηκαν συνολικά 58 έργα/επενδύσεις, με 47 δικαιούχους. Η νομική μορφή των δικαιούχων ήταν:

 

Μέτρο

Αριθμός έργων

Προϋπολογισμός

Τεχνική στήριξη

 

250.790.000

Επαγγελματική κατάρτιση

4

50.000.000

Αγροτουρισμός

30

1.092.000.000

ΜΜΕ

7

117.700.000

Αξιοποίηση και εμπορία αγροτικής παραγωγής

11

155.950.000

Διατήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος

6

117.499.862

Σύνολο

58

1.783.939.862


Η νομική μορφή των δικαιούχων ήταν:

 

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ