Βοήθεια στο Σπίτι

Βοήθεια στο Σπίτι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

H ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.. υλοποιεί επτά (7) έργα «Δημιουργία Μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι» στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000-2006. Τα Προγράμματα υλοποιούνται στους Δήμους Αιγείρας, Ακράτας, Αροανίας, Διακοπτού, Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Παΐων, με συνολικό προϋπολογισμό 1.955.843,92 €. Απασχολούνται 29 άτομα (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλεύτριες, Βοηθητικό Προσωπικό και Οικονομολόγος) και εξυπηρετούνται 620 κάτοικοι των ανωτέρω Δήμων.


Στόχος της ενέργειας είναι η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργημένες υπηρεσίες (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και βοηθητικού προσωπικού).


Οι Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» δημιουργήθηκαν για την περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας, η οποία τους παρέχεται κατ’ οίκον. Στο Γ΄ ΚΠΣ οι μονάδες αυτές θα αναλάβουν και την φροντίδα και μη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια (ΑΜΕΑ κλπ.).


Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν την μέγιστη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.


Οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος είναι :

 • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 • Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 • Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους καθώς και την εκπαίδευση των μελών.

 

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», ειδικότερα είναι:

Ο Κοινωνικός λειτουργός ερευνά την υγεία, τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, την οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση του χρήζοντος βοήθειας ατόμου, προσδιορίζει τις ανάγκες και επιλαμβάνεται της επίλυσης τους. Μετά από σχετική επιτόπια έρευνα καταγράφει τις ανάγκες του ατόμου και σχεδιάζει τον τρόπο παρέμβασης για την παροχή των υπηρεσιών. Έχει την ευθύνη του συντονισμού της δουλειάς και τον προγραμματισμό των επισκέψεων όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στο πρόγραμμα. Βοηθά το άτομο ψυχολογικά, στηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον, εργάζεται μαζί του και δίνει συμβουλές στο περιβάλλον του ηλικιωμένου με σκοπό να ευαισθητοποιούνται σχετικά με τις ανάγκες του. Φροντίζει για την οικονομική κατάσταση του ηλικιωμένου και της οικογένειας. Ειδικότερα μεριμνά για τις συντάξεις, τα αναπηρικά επιδόματα και όλες τις παροχές που έχουν σχέση με τα ηλικιωμένα άτομα και τις αναπηρίες τους από τα ταμεία και τους οργανισμούς. Κλείνει ραντεβού σε Νοσοκομεία και επιτροπές για συντάξεις αναπηρίας.


Η Νοσηλεύτρια παρέχει κατ’ οίκον βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες. Φροντίζει για την εφαρμογή της Αγωγής Υγείας και Πρόληψης των χρήζοντα βοήθεια ατόμων, όπως επισκέψεις στο σπίτι του ασθενή. Δίνονται οδηγίες στον ασθενή όσον αφορά την βελτίωση της υγείας του σε σχέση με την διατροφή του και το ανάλογο διαιτολόγιο, σε συνεργασία με το Γιατρό.


Η Οικογενειακή βοηθός έχει την ευθύνη για την φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας του ατόμου που χρήζει βοήθειας την οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης όπως την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκών πρώτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, επιλαμβάνεται της καθαριότητας του σπιτιού, της παρασκευής φαγητού, καθώς και την βοήθεια στη σίτιση εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

 

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ άλλων, αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις των ενεργειών ορίζεται σταθερή ημέρα και ώρα για τον μηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και απολογισμό της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν και σε εβδομαδιαίο δελτίο θα το παραδίδουν στο συντονιστή του προγράμματος για τις ανάγκες ενημέρωσης της Υπεύθυνης του Έργου και των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με την πορεία του προγράμματος.


Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος με ευθύνη του κοινωνικού λειτουργού υπεύθυνου του προγράμματος, είναι απόρρητα και αποκλειστική πρόσβαση έχουν μόνο τα στελέχη του προγράμματος που δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου.


Η διάρκεια του Προγράμματος είναι πέντε χρόνια εκ των οποίων τα τρία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενώ τα υπόλοιπα δύο από τους Δήμους στους οποίους υλοποιείται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 • Στην ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Τηλέφωνα: 26920-24442, 24443 / Fax: 26920-24333
 • Στις αρμόδιες Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  • Προϋπολογισμός Προγράμματος 334.404,80 €
  • Έναρξη Προγράμματος: 17/12/2005
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 120
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Καλάβρυτα
Τηλέφωνο: 26920-22842
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Καλαϊτζής Βασίλειος

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

  • Προϋπολογισμός Προγράμματος 235.062,70 €
  • Έναρξη Προγράμματος: 17/12/2005
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 70
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αναμένεται κάλυψη της θέσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΣΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Κλειτορία
Τηλέφωνο: 26920-31100
Fax: 26920-31830
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Σκορδά Δήμητρα

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

  • Προϋπολογισμός Προγράμματος 338.427,05 €
  • Έναρξη Προγράμματος: 17/12/2005
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 120
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΡΑΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Τριπόταμα
Τηλέφωνο: 26920-51304
Fax: 26920-51304
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Ράπανου Παρασκευή

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΪΩΝ

  • Προϋπολογισμός Προγράμματος 395.858,55 €
  • Έναρξη Προγράμματος: 17/12/2005
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 100
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΤΟΛΙΑ ΑΝΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΣΙΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΣΙΑΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΣΑΪΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Δάφνη
Τηλέφωνο: 26920-71766
Fax: 26920-71866
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Παναγοπούλου Μαρία

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

  • Προϋπολογισμός Προγράμματος 267.025,51 €
  • Έναρξη Προγράμματος: 17/12/2005
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 55
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΝΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Αιγείρα
Τηλέφωνο: 26960-33866
Fax: 26960-33866
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Μαλοπούλου Δάφνη

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

  • Προϋπολογισμός Προγράμματος 230.525,63 €
  • Έναρξη Προγράμματος: 17/12/2005
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 80
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Ακράτα
Τηλέφωνο: 26960-22570
Fax: 26960-22570
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Ορέσκου Μαρία

 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

  • Έναρξη Προγράμματος: 07/02/2007
  • Λήξη Προγράμματος: 30/04/2009
  • Αριθμός ωφελουμένων : 80
  • Στελέχωση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Διακοπτό
Τηλέφωνο: 26910-43597
Fax: 26910-43490
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Κουτσουμπελίτη Γεωργία

 

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.