Θέμα Συσπείρωσης - Στόχοι

Θέμα συσπείρωσης - Στόχοι

Θέμα Συσπείρωσης - Στόχοι

 

Το Θέμα Συσπείρωσης (το θέμα γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε η φιλοσοφία του Τοπικού Προγράμματος) ή - με άλλα λόγια - ο Κεντρικός Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ για την περιοχή του Νομού Αχαΐας διατυπώνεται ως εξής:

ΑΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣΜΑΤΑ: ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΟΧΩΝ

Η ανάπτυξη του τοπικού προγράμματος LEADER+, βασίζεται στην ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων, αλλά και την παράλληλη αξιοποίηση των σημαντικών τοπικών προϊόντων που ενισχύουν την τοπική οικονομία και την προστιθέμενη αξία της περιοχής παρέμβασης.

Η στρατηγική της ΟΤΔ καταρτίζεται με βάση το θέμα συσπείρωσης, με το οποίο πλαισιώνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων όλων των οικονομικών τομέων (τουρισμός, γεωργία, μεταποίηση, υπηρεσίες, κλπ.) και των υποστηρικτικών της δράσεων για την υλοποίηση του τοπικού της προγράμματος. Καθορίζεται γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων και διασφάλισης της αειφόρου διαχείρισης τους στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής αντίληψης, μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε. εφαρμόζει πολιτική ποιότητας σε όλες τις δράσεις του προγράμματος (καταλύματα, κέντρα εστίασης - γαστρονομία, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.) και φροντίζει για την παράλληλη επαγγελματική κατάρτιση / βελτίωση δεξιοτήτων των επιχειρηματιών (οργάνωση μικρών επιχειρήσεων, προδιαγραφές ποιότητας), καθώς και για τη δικτύωση, τη δημιουργία Διεπαγγελματικού Δικτύου και την ένταξη των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του αγροτικού τουρισμού σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι:

  • Η διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας για την περιοχή συνολικά, στηριγμένης στα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
  • Ο προσανατολισμός των τοπικών δραστηριοτήτων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της περιοχής.
  • Η ενσωμάτωση των εκτελούμενων και σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, στη βάση της ενιαίας ταυτότητας.
  • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των τοπικών πόρων.

Σε συμφωνία με το θέμα συσπείρωσης που προτείνεται (όπως αναφέρθηκε προηγούμενα) για την περιοχή της Αχαΐας, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής
  • Η αξιοποίηση των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων
  • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
  • Οι διασυνδέσεις των παραγωγικών τομέων
  • Η υιοθέτηση πολιτικής ποιότητας

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER+ περιλαμβάνει παρεμβάσεις που δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στον επισκέπτη για τον πολιτισμό, το φυσικό πλούτο και την εικόνα της περιοχής, όπως διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια, μνημεία του πολιτισμού και της φύσης, κ.α. Το πρόγραμμα προωθεί δράσεις που υποστηρίζουν την επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων της.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.