ΟΠΑΑΧ

ΟΠΑΑΧ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
Ένα σύνολο δράσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π. Α.Α/Α.Υ. 2000-2006 (άξονας 7) καθώς και του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας (άξονας 6). Οι δράσεις που περιλαμβάνουν τα (Ο.Π.Α.Α.Χ.). κατά κύριο λόγο στοχεύουν στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, με απώτερο στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Περιοχές Παρέμβασης στο Νομό Αχαΐας των (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται σε επιλεγμένες κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών και έχουν στόχο να δώσουν πνοή οικονομικής και κοινωνικής ανανέωσης στην ύπαιθρο, περιλαμβάνοντας και υποδομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού και της αγροτικής οικονομίας. Εφαρμόζονται

στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», με Περιοχές Παρέμβασης τους Δήμους
  • Αροανίας,
  • Παίων,
  • Τριταίας,
  • Φαρρών &
  • την Κοινότητα Καλεντζίου,

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ