INTERREG IIIB

INTERREG IIIB

Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIB - CADSES
Πρόγραμμα : COHESION

 

 

    

 

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η ΑΧΑΪΑ - Αναπτυξιακή Α.Ε. συμμετείχε στο πρόγραμμα Cohesion της Ε.Ε., στο πλαίσιο της Κ.Π. Interreg IIIB, που αποσκοπούσε στην εκπόνηση μιας μεθοδολογίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων αγροτικών περιοχών. Η μεθοδολογία βασίστηκε στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων γύρω από ένα προϊόν στο οποίο η περιοχή παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

 

Στο πρόγραμμα συμμετείαχν 14 εταίροι από 7 διαφορετικές χώρες - μέλη και μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές:

 

Α/Α  

Οργανισμός  

Χώρα  

Μελετώμενη περιοχή  

1

ΠΙΝΔΟΣ - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού *

Ελλάδα

Καρδίτσα

2

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελλάδα

Αχαΐα

3

AGROPOLE ΕΠΕ - Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη-Καινοτομία - Τεχνολογία - Διαχείριση Ποιότητας

Ελλάδα

 

4

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Κέντρο Στρατηγικής Ανάπτυξης

Ελλάδα

Νεμέα

5

KEOΣOE - Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Ελλάδας

Ελλάδα

 

6

T.E.Δ.K. - Τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας

Ελλάδα

Αχαΐα

7

Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes (SVL)

Αυστρία

Steiermark

8

b&s - Management Consulting and Training for the Rural Area

Γερμανία

Meiβen

9

ENAIP - Fondazione Enaip Don Magnani

Ιταλία

Emilia

10

Institute of Sociology, Department «Sociology of Organizations and Politics» - Bulgarian Academy of Sciences (IS)

Βουλγαρία

Sofia

11

NGO Anti - Poverty Information Center (APIC)

Βουλγαρία

Sofia

12

ASISTA s.r.o.

Τσεχία

Nordwest Bohemia

13

District Economic Chamber of Most (DECM)

Τσεχία

Nordwest Bohemia

14

INCD - URBANPROIECT (National Research and Development Institute on Urban and Spatial Planning)

Ρουμανία

Vrancea

*αποτελούσε και το συντονιστικό όργανο για τους εταίρους του προγράμματος. 

 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είχε όπως παρακάτω:

Ημερομηνία έναρξης προγράμματος*

01. 2003

Ημερομηνία λήξης προγράμματος

12. 2005

Μήνες

36

*ουσιαστικά η υλοποίηση του προγράμματος άρχισε τον Οκτώβριο του 2003 οπότε και εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή.

  

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είχε ως εξής:

Πόροι ERDF

2.266.528,00

Εθνική συγχρηματοδότηση (ΕΕ)

1.025.142,50

Αλλοι πόροι της ΕΕ (PHARE, CARDS, κλπ.)

80.546,00

Εθνική συγχρηματοδότηση (εκτός ΕΕ)

58.000,00

Ίδιοι πόροι

76.725,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.506.941,50

 

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:

  •  η δοκιμαστική εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών στις περιοχές των εταίρων,
  •  η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τις τοπικές συνθήκες, τα δημιουργούμενα προβλήματα και τις επιλεγείσες λύσεις, 
  •  η σύνθεση της κοινής εμπειρίας σε ένα μεθοδολογικό οδηγό για σύγχρονες αναπτυξιακές στρατηγικές αγροτικών περιοχών.

 

Σε αυτή τη βάση και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταίρων, το πρόγραμμα εφάρμοσε μια σειρά παράλληλων πιλοτικών παρεμβάσεων στις συμμετέχουσες περιοχές, κατέγραψε συγκεκριμένες παραμέτρους της κοινής προσέγγισης για ανάπτυξη, κατέληξε σε συμπεράσματα και τα συνέθεσε σε ένα κοινό μεθοδολογικό οδηγό.

 

Η εστίαση σε ένα, κοινό για όλες τις περιοχές, θεματικό στόχο επέτρεψε τη σύγκριση των δραστηριοτήτων και την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θεωρώντας ότι το κρασί αποτελεί ένα από τα κυριότερα και σημαντικότερα παραγόμενα προϊόντα στις περιοχές των εταίρων, συνδέεται άμεσα με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών όπου παράγεται και δέχεται ισχυρές πιέσεις προερχόμενες, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και εκτός αυτής, εξαιτίας του εσωτερικού ανταγωνισμού των ποικιλιών και της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, επιλέχθηκε για να αποτελέσει τον πόλο του θεματικού στόχου.

Το έργο διαρθρώθηκε σε 6 πακέτα εργασίας, ανάλογα με τους επιχειρησιακούς άξονες του προγράμματος.


Ειδικότερα υλοποιήθηκαν τα εξής πακέτα εργασίας:

  • Π.Ε. 0: Συντονισμός του προγράμματος
  • Π.Ε. 1: Δημιουργία υλικού υποδομής
  • Π.Ε. 2: Προώθηση δημιουργίας cluster στις περιοχές εφαρμογής
  • Π.Ε. 3: Προσαρμογή αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων στην τοπική παραγωγική ταυτότητα
  • Π.Ε. 4: Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας
  • Π.Ε. 5: Επενδύσεις μικρής κλίμακας

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ