Αρχείο Προκηρύξεων

Δ' ΚΠΣ Αρχείο Προκηρύξεων

4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 19 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η

23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ.

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 29 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013


Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER, με την υπ. αρ. 3/13-11-2012 απόφασή της, παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 (αντί της αρχικής 29ης Νοεμβρίου 2012).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως έχει δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας με το αναλυτικό της τεύχος και τα παραρτήματα αυτής.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΤΗΣ
«ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
ΤΟΥ ΠΑΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής – παραλαβής προτάσεων είναι η 29 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Ο.Τ.Δ.) στα τηλέφωνα 26920/24442-3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το υλικό της προκήρυξης διατίθεται από την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στους ενδιαφερόμενους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.