Αρχείο Προκυρήξεων

Αρχείο Προκυρήξεων

Προκυρήξεις Αλιειας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 15:00 η διαδικασία υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Η Πρόσκληση αφορά στην Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ 21 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5.718.323,80 € και συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 2.818.581,32 €. Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.241.250,00 €.

Δεν δίνεται παράταση στην Πρόσκληση LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) ότι δεν θα δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021 Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας.

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο ΠΣΚΕ, παραμένει η Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 15:00

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

alieiasΤροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, προέβη στην τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή κωδικού εναρίθμου στις αρχικές αποφάσεις ένταξης των πράξεων, στις οποίες δόθηκε πλέον ξεχωριστός κωδικός ΣΑΕ ανά πράξη.

Οι πράξεις που τροποποιούνται είναι οι εξής:

  • «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)», με Κωδικό πράξης 5074969
  • «Κατασκευή Αθλητικών Υποδομών και Παιδικής Χαράς στην Κοινότητα Κάτω Αχαΐας», με Κωδικό πράξης 5075078
  • «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλειας», με Κωδικό πράξης 5074786

Παρατίθενται οι σχετικές Αποφάσεις τροποποίησης:

Τροποποίηση Απόφασης ένταξης 5074969

Τροποποίηση Απόφασης ένταξης 5075078

Τροποποίηση Απόφασης ένταξης 5074786

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”

Διαβάστε περισσότερα: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

Ένταξη πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

alieias

Ένταξη τριών (3) πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα, με υπερδέσμευση 111%, στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 

 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ένταξη τριών (3) πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα: Ένταξη πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.