Αρχείο Προκυρήξεων

Αρχείο Προκυρήξεων

Προκυρήξεις Αλιειας

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει ότι προέβη στην τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Οι πράξεις που τροποποιούνται είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει ότι προέβη στην τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η πράξη που τροποποιείται είναι η εξής:

  • «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)», με Κωδικό πράξης 5074969

Παρατίθεται η σχετική Απόφαση τροποποίησης:

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5074969

Ένταξη πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ένταξη έντεκα (11) πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων είναι 1.408.326,85 € και ανέρχεται στο 113,46 % της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης (κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΠ), ενώ αναμένεται η χορήγηση δυνατότητας πρόσθετης υπερδέσμευσης κατόπιν σχετικής έγκρισης από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση Ένταξης:

Απόφαση Ένταξης πράξεων επιχειρηματικότητας

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 770/CL/ΕΤΘΑ/04-05-2022 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, για την ένταξη δύο (2) επιπλέον πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας, της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα είναι 1.654.919,43 € και ανέρχεται στο 133,33% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης (κατόπιν χρήσης πρόσθετης υπερδέσμευσης μετά την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Ακολουθεί η σχετική Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης:

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την ΠΕ Αχαΐας, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών».

Διαβάστε περισσότερα: Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ