Αρχείο Προκυρήξεων

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την ΠΕ Αχαΐας, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης,

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.241.250,00 €.

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού,
  • επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και λιανικού εμπορίου ιχθυηρών,
  • επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, και των υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr), αφού προηγηθεί η διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:    Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής:        Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, καθώς και βοηθητικό υλικό για την υποβολή πρότασης στο ΠΣΚΕ, μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα αρχεία που ακολουθούν:

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΣΚΕ

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.