Αρχείο Προκηρύξεων

Αρχείο Προκηρύξεων

Προκηρύξεις

Υποβολή 81 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 22,5 εκ. €

Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία την 15/11/2019, κατατέθηκαν 81 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 22.483.835,42 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 13.424.168,45 €.

Διαβάστε περισσότερα: Υποβολή 81 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 22,5 εκ. €

ΝΕΑ παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER/CLLD για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης από 31/10/2019 σε 15/11/2019.

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης έργων δημόσιου χαρακτήρα

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 1.614.287,84 € από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επί του αρχικού ποσού 1.919.000,00 € της υπ’ αριθ. 559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης.

Διαβάστε περισσότερα: Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης έργων δημόσιου χαρακτήρα

Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης έργων δημόσιου χαρακτήρα

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκαν, από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Αποφάσεις Ένταξης 22 Πράξεων που επελέγησαν από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Θα ακολουθήσει, εντός των επόμενων ημερών, γραπτή ενημέρωση - πρόσκληση της ΟΤΔ προς τους δικαιούχους για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης των έργων τους.

Παράλληλα, θα διοργανωθεί από την ΟΤΔ σεμινάριο ανάλυσης των διαδικασιών υλοποίησης, με την συμμετοχή εκπροσώπων των δικαιούχων.

Ακολουθούν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης:

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.1

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.3

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.4

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.5

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER/CLLD για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης από 30/09/2019 σε 31/10/2019.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.