Αρχείο Προκηρύξεων

Αρχείο Προκηρύξεων

Προκηρύξεις

Ολοκλήρωση πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Παρατίθεται η σχετική Απόφαση Ολοκλήρωσης πράξης:

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης_19.2.4.4

Ένταξη 17 νέων ιδιωτικών έργων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης για 17 ιδιωτικά έργα που επελέγησαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 5.461.993,41 € και η αναλογούσα ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη) σε 3.256.552,48 €.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης των έργων μεταξύ των δικαιούχων και της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ακολουθούν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης:

  1. Απόφαση Ένταξης ιδιωτικών έργων 2ηςΠρόσκλησης από ΟΤΔ 
  2. Απόφαση Ένταξης ιδιωτικού έργου 2ηςΠρόσκλησης από ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 2/12-1-2024 Απόφασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις (Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»).

Διαβάστε περισσότερα: Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων του Υπομέτρου 19.2 του...

Οριστικά αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER - 18 έργα προς ένταξη προϋπολογισμού 5.768.189,37 €

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση πρόσθετης υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους 1.971.000,00 € επί του αρχικού ποσού 1.500.000,00 € της 2ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Τελικό Πίνακα Κατάταξης:

Διαβάστε περισσότερα: Οριστικά αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER - 18 έργα προς ένταξη...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι εκδόθηκε τροποποιητική Απόφαση Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Παρατίθεται η σχετική Απόφαση τροποποίησης:

1η τροποποίηση ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.4

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ