Αρχείο Προκηρύξεων

Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης έργων δημόσιου χαρακτήρα

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκαν, από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Αποφάσεις Ένταξης 22 Πράξεων που επελέγησαν από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Θα ακολουθήσει, εντός των επόμενων ημερών, γραπτή ενημέρωση - πρόσκληση της ΟΤΔ προς τους δικαιούχους για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης των έργων τους.

Παράλληλα, θα διοργανωθεί από την ΟΤΔ σεμινάριο ανάλυσης των διαδικασιών υλοποίησης, με την συμμετοχή εκπροσώπων των δικαιούχων.

Ακολουθούν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης:

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.1

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.3

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.4

Απόφαση Ένταξης Υποδράσης 19.2.4.5

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.