Αρχείο Προκηρύξεων

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER - 39 έργα προς ένταξη προϋπολογισμού 8.678.243,26 €

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 1.825.568,49 € επί του αρχικού ποσού 3.131.000,00 € της 1ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης:

 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, εντάσσονται 39 ιδιωτικά έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.956.568,49 € και συνολικού προϋπολογισμού 8.678.243,26 €.

Στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εμφανίζονται:

α) οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη και εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα,

β) οι αιτήσεις που κρίνονται μεν παραδεκτές, αλλά λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριμένη υποδράση δεν εντάσσονται,

γ) οι αιτήσεις που κρίνονται μη παραδεκτές.

Όσον αφορά το εγκεκριμένο ποσό υπερδέσμευσης ύψους 1.825.568,49 €, επισημαίνεται ότι:

  • ποσό 597.414,05 € διατέθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων της μεταποίησης (Υποδράση 19.2.3.1) και
  • ποσό 1.228.154,44 € διατέθηκε κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη από την ΟΤΔ, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα εκδώσει Απόφαση Ένταξης Πράξεων, η οποία θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και θα κοινοποιηθεί στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και σε κάθε δικαιούχο.

Στη συνέχεια, θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του κάθε δικαιούχου και της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.