Αρχείο Προκηρύξεων

Ένταξη 38 ιδιωτικών έργων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι εκδόθηκε, από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απόφαση Ένταξης για 38 ιδιωτικά έργα που επελέγησαν από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 8.542.809,10 € και η αναλογούσα ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη) σε 4.882.079,94 €.

Θα ακολουθήσει, από την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., η υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης των έργων με τους δικαιούχους.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση Ένταξης:

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.