Αρχείο Προκηρύξεων

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 2/12-1-2024 Απόφασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις (Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»).

Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών/ενστάσεων, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των υποψήφιων δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Επισημαίνεται ότι η ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., έχει ήδη υποβάλλει αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων της Πρόσκλησης και τη χρηματοδότηση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ».

Πιο αναλυτικά στον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:

  • οι αιτήσεις που κρίνονται ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη υποδράση και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για κάθε υποδράση.
  • οι αιτήσεις οι οποίες, κρίνονται μεν ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης υπερβαίνει αθροιστικά, τον αντίστοιχο της πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη υποδράση και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση για κάθε υποδράση, αλλά λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριμένη υποδράση δεν δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα φάση.
  • οι αιτήσεις που κρίνονται ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής τους.
  • το οικονομικό αντικείμενο και η βαθμολογία όλων των αιτήσεων στήριξης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά την αξιολόγηση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι ενημερώνονται και ατομικά για τα προαναφερόμενα αποτελέσματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ενημέρωσής τους επί των αποτελεσμάτων. Η προθεσμία αυτή αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης ένστασης. Η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης γίνεται κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων στο ΠΣΚΕ θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 17/1/2024 και ώρα 09:00 έως την Πέμπτη 25/1/2024 και ώρα 17:00.

Μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής/ένστασης στο ΠΣΚΕ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι αποστέλλουν υπογεγραμμένο το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των προσφυγών θα αποτυπωθούν στο ΠΣΚΕ, ενώ η ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. θα ενημερώσει και ατομικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία:

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ