Αρχείο Προκηρύξεων

Οριστικά αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER - 18 έργα προς ένταξη προϋπολογισμού 5.768.189,37 €

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση πρόσθετης υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους 1.971.000,00 € επί του αρχικού ποσού 1.500.000,00 € της 2ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Τελικό Πίνακα Κατάταξης:

Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων 2ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα 

Τελικός Πίνακας Κατάταξης - Πράξεις προς Ένταξη

Σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης, εντάσσονται 18 ιδιωτικά έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.470.889,65 € και συνολικού προϋπολογισμού 5.768.189,37 €.

Στον Τελικό Πίνακα Αποτελεσμάτων εμφανίζονται:

α) οι αιτήσεις που κρίνονται ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ και εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα,

β) οι αιτήσεις που κρίνονται ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ενώ στη συνέχεια θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του κάθε δικαιούχου και της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ