Αρχείο Προκηρύξεων

Ένταξη 17 νέων ιδιωτικών έργων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης για 17 ιδιωτικά έργα που επελέγησαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 5.461.993,41 € και η αναλογούσα ενίσχυση (Δημόσια Δαπάνη) σε 3.256.552,48 €.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης των έργων μεταξύ των δικαιούχων και της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ακολουθούν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης:

  1. Απόφαση Ένταξης ιδιωτικών έργων 2ηςΠρόσκλησης από ΟΤΔ 
  2. Απόφαση Ένταξης ιδιωτικού έργου 2ηςΠρόσκλησης από ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ