Αρχείο Προκηρύξεων

Αρχείο Προκηρύξεων

Προκηρύξεις

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Ομάδα  Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΥΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την 1η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων δημοσίου χαρακτήρα.

CLLD / LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (559/CL/ΕΓΤΑΑ/20.4.2018)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4, για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ενδεικτικής συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.919.000,00 €.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων : 2/5/2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων : 21/9/2018

Διαβάστε περισσότερα: CLLD / LEADER 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ...

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.