Νέο Leader

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2023-2027

ΒΑΝΝΕΡ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ small

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τo σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER για την περιοχή της Αχαΐας, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 - 2027.

Στο πλαίσιο των ενεργειών διαβούλευσης, η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. καλεί τους τοπικούς φορείς (παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά.) αλλά και τους κατοίκους της Αχαΐας, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης και να υποβάλλουν τις ιδέες / προτάσεις τους.

Προγραμματίζεται η διεξαγωγή τουλάχιστον μιας ανοικτής εκδήλωσης διαβούλευσης σε κάθε Δήμο της περιοχής παρέμβασης. Ο ακριβής χρόνος και τόπος των ανοικτών εκδηλώσεων διαβούλευσης, θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην οποία θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια διαβούλευσης, ενώ θα πραγματοποιηθούν και διαδικτυακές διαβουλεύσεις.

Η διαδικασία διαβούλευσης και η ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε αυτή, θα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματική αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών της περιοχής και στη διαμόρφωση της κατάλληλης τοπικής στρατηγικής και των παρεμβάσεων αυτής, για το επόμενο πρόγραμμα LEADER της περιόδου 2023-2027.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό του νέου προγράμματος θα βρείτε στα έντυπα που ακολουθούν:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΙΔΕΩΝ

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.