Logo

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER Αλιείας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την ΠΕ Αχαΐας, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1440/CL/ΕΤΘΑ/5-10-2021 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών».

 

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER:

Σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης, οι τελικά επιλεγμένες αιτήσεις προς χρηματοδότηση (προς ένταξη) ανέρχονται σε 11, με συνολικό προϋπολογισμό 2.816.653,77 € και αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 1.408.326,85 € 

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση, θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Πράξεων, η οποία θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο.

Επιπλέον, η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε θα προβεί άμεσα σε αίτημα προς την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ για την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης μέσω πρόσθετης υπερδέσμευσης (πέραν του 120% της Πρόσκλησης), προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων (εγκεκριμένων) πράξεων.

Ακολουθεί ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης:

Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Wizards Solutions