ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΥΘ 2021-2027

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Υποβολή 26 προτάσεων ιδιωτικών έργων

07-09-2023

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2 του...

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων

03-08-2023

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER/CLLD για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα...

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

26-05-2023

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του...

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

logo leader front

CLLD/LEADER ΠΑΑ ΑΧΑΪΑΣ 

 logo CLLD LEADER ΕΠΑλΘ

CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ ΑΧΑΪΑΣ

 

Νέα - Ανακοινώσεις

Νέες πληρωμές (65.844,29 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

29-11-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 24.484,20 €, το οποίο αφορά την Πράξη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προτ…

10-11-2023

1) Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με έναν/μία Οικονομολόγο 2) Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

Νέες πληρωμές (49.054,40 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

27-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 20.265,00 €, το οποίο αφορά την Πράξη...

Πληρωμή (45.942,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

27-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 27/10/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 45.942,00 € για το Υποέργο 1 «Συστήματα αυτόματης...

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρ…

25-10-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει...

Πληρωμή (49.565,18 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

20-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 20/10/2023, την 4η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 49.565,18 €, για την Πράξη με τίτλο...

Πληρωμή (17.213,87 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

20-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 18/10/2023, την 1η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 17.213,87 € για το Υποέργο 1 «Κατασκευή...

Υποβλήθηκε η Πρόταση για την ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΒΔ ΠΕΛ…

16-10-2023

Υπεβλήθη από την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ», η Πρόταση Στρατηγικής Τοπικής ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Νέες πληρωμές (8.570,09 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα CL…

13-09-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 8.570,09 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0468929...

Υποβολή 26 προτάσεων ιδιωτικών έργων

07-09-2023

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2 του...

Νέες πληρωμές (55.854,12 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

06-09-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 55.854,12 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0466444...

3ήμερη Εκδήλωση: "ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ…

27-08-2023

H ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 3ήμερη Εκδήλωση “Καλάβρυτα, Δρόμοι Κρασιού”, η οποία διοργανώνεται 1η με 3η Σεπτεμβρίου 2023 στα Καλάβρυτα και εντάσσεται στο πρόγραμμα...

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων

03-08-2023

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER/CLLD για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ …

02-08-2023

Κατόπιν του υπ’ αριθ. 2/14-07-2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται...

Πληρωμή (50.476,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

31-07-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 28/7/2023, την 3η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 50.476,00 €, για την Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ...

Νέες πληρωμές (90.045,04€) στο Τοπικό Πρόγραμμα CL…

19-07-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 39.691,20 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0467803...

Διαδικτυακή Εκδήλωση: «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και Πρ…

13-07-2023

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και Πρόγραμμα LEADER. Δημιουργώντας Προστιθέμενη Αξία στις Τοπικές Κοινωνίες» την οποία...

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρ…

05-07-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι εκδόθηκαν τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης πράξεων...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων Ιδιωτικού Χαρ…

30-06-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει...

Εκπαιδευτική Επίσκεψη για τον Αλιευτικό Τουρισμό, …

28-06-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» - του Τοπικού Προγράμματος...

Νέα πληρωμή (33.991,46€) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD…

27-06-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 33.991,46 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0470010...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακ…

31-05-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει...

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

26-05-2023

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του...

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑ…

05-05-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους» και σε συνεργασία με τον...

Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός…

05-05-2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει εγκρίνει σε...

Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός…

05-05-2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει εγκρίνει σε...

Πληρωμή (40.713,16 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

06-04-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 3/4/2023, τη 2η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 40.713,16 €, για την Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ...

Νέα πληρωμή (38.368,55 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLL…

31-03-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 38.368,55 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0469848...

Συμμετοχή στο 11ο Συνεδρίο Περιφερειακής Ανάπτυξης…

15-03-2023

Στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Growth Conference), το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 16-18 Μαρτίου 2023 στο Συνεδριακό και...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

08-03-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ...

Διακρατική εκδήλωση στα Καλάβρυτα, με τη συμμετοχή…

08-03-2023

Η ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ διοργανώνει διακρατική εκδήλωση στην περιοχή των Καλαβρύτων, την Δευτέρα 13η Μαρτίου 2023 στο Πολύκεντρο Πολιτιστικό Κέντρο...

Νέα πληρωμή (39.797,16 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLL…

07-03-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 39.797,16 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0467803...

Καλάβρυτα: Διαβούλευση για το Νέο Τοπικό Πρόγραμμα…

11-01-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Καλαβρύτων, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση - διαβούλευση, που θα...

Κάτω Αχαΐα: Διαβούλευση για το Νέο τοπικό πρόγραμμ…

14-12-2022

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση - διαβούλευση, που...

Αίγιο: Διαβούλευση για το Νέο τοπικό πρόγραμμα LEA…

14-12-2022

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Αιγιαλείας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση - διαβούλευση, που θα...

Χαλανδρίτσα: Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμ…

12-12-2022

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Ερυμάνθου, σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση - διαβούλευση, που θα...

Βίντεο από τη συνεδριακή εκδήλωση "ΣχεδιάΖΟΥΜ…

22-11-2022

Δείτε το βίντεο από τη συνεδριακή εκδήλωση με θέμα "ΣχεδιάΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ μια ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ", που διοργάνωσε η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε...

Ενημέρωση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγρά…

22-11-2022

Με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσώπων δήμων, φορέων αλλά και απλών πολιτών ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19/11/2022, η συνεδριακή εκδήλωση με θέμα...

ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - “ΣχεδιάΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ μια ΕΛΚ…

14-11-2022

Διαβούλευση για τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, με τη Συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων - Νέο Πρόγραμμα LEADER στο πλαίσιο του ΣΣ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προτ…

17-10-2022

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με έναν/μία Οικονομολόγο   Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή...

Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης LEADER για την …

10-10-2022

H ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ μέσω της κας Ηρώς Τσιμπρή, Γεν. Δ/ντριας – Συντονίστριας του Προγράμματος CLLD/LEADER Αχαΐας και του κου Παναγιώτη...

Συμμετοχή στη 13η Διάσκεψη Πολιτικής Αγροτικής Ανά…

05-10-2022

Ο παγκόσμιος Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  και η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, διοργάνωσαν τη 13η Διάσκεψη Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης...

Διοργάνωση Εκδήλωσης: «Η Τοπική Στρατηγική CLLD/LE…

31-08-2022

Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στη Χαλανδρίτσα, το Σάββατο 3η Σεπτεμβρίου 2022 με στόχο να αναδειχθούν τα επιτεύγματα LEADER, καθώς και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ …

09-08-2022

Κατόπιν του υπ’ αριθ. 3/30-06-2022 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται...

Άκρως επιτυχημένη η εκδήλωση του LEADER της ΑΧΑΙΑ …

18-06-2022

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ολοήμερης εκδήλωσης – workshop «Οινοτουρισμός: Η επόμενη ημέρα», που διεξήχθη στις 16 Ιουνίου...

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.