ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΥΘ 2021-2027

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ένταξη 17 νέων ιδιωτικών έργων στο πρόγραμμα CLLD/…

17-05-2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης για 17 ιδιωτικά έργα που επελέγησαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης...

Οριστικά αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικ…

01-04-2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση πρόσθετης υπερδέσμευσης...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης …

16-01-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 2/12-1-2024 Απόφασή της, ολοκλήρωσε την...

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

logo leader front

CLLD/LEADER ΠΑΑ ΑΧΑΪΑΣ 

 logo CLLD LEADER ΕΠΑλΘ

CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ ΑΧΑΪΑΣ

 

Νέα - Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο τ…

06-06-2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης Δημοσίου...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΤΟ 12ο ΣΥΝΕΔ…

20-05-2024

Στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Growth Conference), το οποίο θα διεξαχθεί 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2024...

Ένταξη 17 νέων ιδιωτικών έργων στο πρόγραμμα CLLD/…

17-05-2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης για 17 ιδιωτικά έργα που επελέγησαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης...

Νέες πληρωμές (54.528,51 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

15-04-2024

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 54.528,51 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0469848...

Νέες πληρωμές (118.895,25 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα …

15-04-2024

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 118.895,25 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0470010...

Οριστικά αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικ…

01-04-2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση πρόσθετης υπερδέσμευσης...

ΣΤΑ 20 ΕΚ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ 86 ΕΡΓΑ, …

15-03-2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ανακοινώνει την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσθετης υπερδέσμευσης ύψους...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Πρόσκλησης …

16-01-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 2/12-1-2024 Απόφασή της, ολοκλήρωσε την...

Πληρωμή (279.000,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προ…

30-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 28/12/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 279.000,00 € για το Υποέργο 2 «Προμήθεια...

Πληρωμή (26.976,20 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

30-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 28/12/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 26.976,20 € για το Υποέργο 2 «Σήμανση και...

Πληρωμή (6.687,72 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγρ…

30-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 28/12/2023, την 6η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 6.687,72 €, για την Πράξη με τίτλο...

Πληρωμή (45.270,52 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

30-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 28/12/2023, την 5η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 45.270,52 €, για την Πράξη με τίτλο...

Πληρωμή (45.706,40 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

29-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 27/12/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 45.706,40 € για το Υποέργο 3 «Αστικός εξοπλισμός»...

Πληρωμή (90.677,75 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

29-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 22/12/2023, τη 2η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 90.677,75 € για το Υποέργο 1 «Κατασκευή...

Πληρωμή (16.864,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

29-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 27/12/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 16.864,00 € για το Υποέργο 4 «Συστήματα οπτικής...

Νέες πληρωμές (15.240.28 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

22-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 15.240,28 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0470101...

Νέες πληρωμές (59.249,66 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

19-12-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 18.214,24 €, το οποίο αφορά την Πράξη...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακ…

18-12-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι εκδόθηκε τροποποιητική Απόφαση Ένταξης πράξης...

Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του ΔΣΣ «ΖΩΗ ΣΤΟ…

13-12-2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα, που διοργανώθηκε από την ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διακρατικής...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προτ…

12-12-2023

1) Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, για ένα (1) έτος, με...

Νέες πληρωμές (65.844,29 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

29-11-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 24.484,20 €, το οποίο αφορά την Πράξη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προτ…

10-11-2023

1) Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με έναν/μία Οικονομολόγο 2) Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

Πρόσκληση - Ενημερωτικές εκδήλωσεις αλιέων

09-11-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», διοργανώνει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Αλιέων...

Νέες πληρωμές (49.054,40 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

27-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε δύο (2) αιτήματα πληρωμής, α. ύψους δημόσιας δαπάνης 20.265,00 €, το οποίο αφορά την Πράξη...

Πληρωμή (45.942,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

27-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 27/10/2023, την πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 45.942,00 € για το Υποέργο 1 «Συστήματα αυτόματης...

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρ…

25-10-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει...

Πληρωμή (49.565,18 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

20-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 20/10/2023, την 4η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 49.565,18 €, για την Πράξη με τίτλο...

Πληρωμή (17.213,87 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

20-10-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 18/10/2023, την 1η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 17.213,87 € για το Υποέργο 1 «Κατασκευή...

Υποβλήθηκε η Πρόταση για την ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΒΔ ΠΕΛ…

16-10-2023

Υπεβλήθη από την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ», η Πρόταση Στρατηγικής Τοπικής ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Νέες πληρωμές (8.570,09 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα CL…

13-09-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 8.570,09 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0468929...

Υποβολή 26 προτάσεων ιδιωτικών έργων

07-09-2023

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, του Υπομέτρου 19.2 του...

Νέες πληρωμές (55.854,12 €) στο Τοπικό Πρόγραμμα C…

06-09-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 55.854,12 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0466444...

3ήμερη Εκδήλωση: "ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ…

27-08-2023

H ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 3ήμερη Εκδήλωση “Καλάβρυτα, Δρόμοι Κρασιού”, η οποία διοργανώνεται 1η με 3η Σεπτεμβρίου 2023 στα Καλάβρυτα και εντάσσεται στο πρόγραμμα...

Πρόσκληση - Ενημερωτική εκδήλωση αλιέων

14-08-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση  Αλιέων...

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων

03-08-2023

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER/CLLD για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ …

02-08-2023

Κατόπιν του υπ’ αριθ. 2/14-07-2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται...

Πληρωμή (50.476,00 €) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγ…

31-07-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενέκρινε, την 28/7/2023, την 3η πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης 50.476,00 €, για την Πράξη με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ...

Νέες πληρωμές (90.045,04€) στο Τοπικό Πρόγραμμα CL…

19-07-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 39.691,20 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0467803...

Διαδικτυακή Εκδήλωση: «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και Πρ…

13-07-2023

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και Πρόγραμμα LEADER. Δημιουργώντας Προστιθέμενη Αξία στις Τοπικές Κοινωνίες» την οποία...

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρ…

05-07-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι εκδόθηκαν τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης πράξεων...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξεων Ιδιωτικού Χαρ…

30-06-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει...

Εκπαιδευτική Επίσκεψη για τον Αλιευτικό Τουρισμό, …

28-06-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» - του Τοπικού Προγράμματος...

Νέα πληρωμή (33.991,46€) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD…

27-06-2023

Ο ΕΦ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 33.991,46 €, το οποίο αφορά την Πράξη LA141-0470010...

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης πράξης Δημοσίου Χαρακ…

31-05-2023

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει...

Πρόσκληση - Ενημερωτικές εκδήλωσεις αλιέων

26-05-2023

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», διοργανώνει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Αλιέων...

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων LEADER/CLLD

26-05-2023

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 - Υπομέτρου 19.2 του...

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 
 

ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2 ΤΑΜΕΙΑ