Καταστατικοί σκοποί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22/09/2010 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου

Η  ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Ανακοινώνει


Ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με δύο (2) Ιατρούς και με έναν/μία (1) Νοσηλευτή/τρια για την στελέχωση των Δομών “Βοήθεια στο Σπίτι” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 2007-2013 που θα υλοποιηθεί στους Δήμους Κλειτορίας και Αροανίας.

Επικοινωνία

Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 - Καλάβρυτα
     Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 - Πάτρα
Τηλ.: (+30) 26920 - 24442-3
              (+30) 2610 - 243042
achaiasa@otenet.gr
Fax (+30) 26920 - 24333
 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας και εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.